Ingilizce "CONGRATULATIONS" sözcügü ve onun Türkçe kökü hakkinda

Degerli Arkadaslar,

Sizlerle bir Ingilizce sözcügünün ve onunla ilgili bir kaç Latin ve Greek sözcüklerinin kökenini paylasmak istedim.  Sözcük "kutlamak,  tebrik etmek" anlamini içeren  "CONGRATULATIONS" sözcügüdür. 


Ingilizce CONGRATULATIONS

Sözün aslinin Latince ile ilgili oldugu belirtilmektedir. Böylece sözün asli "Latinceye", yani en az Miladdan Önce brinci bin yillara gitmektedir. Bu Ingilizce sözcügü "CONDAN-GUTLARIS-O" yahut "O-CANDAN-GUTLORIS" seklinde harf-be-harf yeniden dizip Türkçe bir ifade olarak okudugumuzda karsimiza Türkçeye ait sık sık kullandigimiz "CANDAN KUTLARIZ" sözü çikiyor ki bu dilcilik bakımından ilginç oldugu kadar üzerinde durulmasi ve düsünülmesi gereken bir olaydir.. 

Herhangi bir maksatla birisini tebrik etmek istedigimizde "CANDAN KUTLARIZ" ifadesini çogumuz kullaniriz. Gorülüyorki bu Türkçe ifade Ingilizce "CONGRATULATIONS" sözcügünün de tanımını yapan, anlamını tayin eden ve onun yapımında kullanılmıs Türkçe kaynak ifadedir. Bu tanimlamada fazladan olarak Türkçenin "O", Ingilizce de "it" yahut "it is" anlaminda olan, sözcügünü de buluyoruz.  Bu sekildeki tanimlamayi Avrupa dillerine ait pek çok sözcüklerde görüyoruz.  "O" eklemesi Türkçeden kaçırılan metinden yabancılastırılarak yapılan sözcügün anlaminin tanimlanmasina yardim ettigi kadar yabanci bir kelime imiymis gibi gizlenmesine yardim etmektedir. 

Görüldügü gibi, Türkçeden asırılan bu ifade, köklü bir kırılma ve yeniden dizilme isleminden geçirilerek ortaya Türkçeye çok yabanci "CONGRATULATIONS" sözcügü çikarilmistir.  Böylece Türkçenin bir deyimi hirsizlanip baska bir dilde ve de baska bir kalip içinde karsimiza yeniden sürülmüstür.  Bizler de büyük gayretler sarfederek bu kılıf degistirmis Türkçe ifadeyi yeni kalibi içinde dogru  söyleyebilmek için çirpinip dururuz. Hele kelimeyi dogru yazmak için olasilikla her defasinda sözlüge bakmak zorunda kaliriz. Bu "yabanci" sözcügü ögrenirken de Türkçeden türetilmis bir dilin yayilmasina ve Türkçenin yerini almasina da bilmeyerek hizmet etmekte oldugumuzun farkinda degiliz. Dilcilik yönünden, Türklerce bilinmesi gereken husus sudur ki bütün "Hind-Avrupa" ve "Semitik" diller bu teknikle Türkçeden yapilmis ve kaçirilmis dillerdir.  

Böylece Avrupanin "sahte dil üreticileri", gerçek dil bilgininin yapmamasi gereken inanilmaz sahtekarliklarla, Avrupa dillerinin temeli  hakkinda gerçegi söylememisler ve ayrica dünyayi da devam ede gelen bir yalana bilinçli veya bilinçsiz inandırmıslardır. 

Bu gerçegi böylece belirttikten sonra simdi bu kavram için kullanilan bir kaç diger sözcükleri de beraberce gözden geçirelim.


Latince GRATULATIO ve GRATULABUNDUS

Latince GRATULATIO sözcügü Ingilizce "congratulations" sözcügünün karsiligi olarak veriliyor, [1, s. 102]. GRATULATIO sözcügü "GUTLA-ATIOR" seklinde yeniden dizildiginde Türkçe "GUTLU EDIYOR" (KUTLU EDIYOR) ifadesini buluyoruz.  

Yine Latince GRATULABUNDUS, Ingilizce "congratulating" yani "tebrik etme" anlaminda bir sözcük olarak veriliyor, [1, s. 102]. GRATULABUNDUS sözcügü "BN-GUTLU-ADARUS" seklinde yeniden dizildiginde, onda gizlenmis Türkçe "BEN KUTLU EDERUZ" (yahut "BIZ KUTLU EDERIZ" anlamli) ifadesini buluyoruz.  

Ayrica Latince CONGRATULARI  sözcügü "tebrik etmek" anlaminda olarak veriliyor. [1, s. 47]. CONGRATULARI sözcügü de  "R-ANO-GUTLARIC" seklinde yeniden dizildiginde "ER HANU KUTLARIK" ("ER HANI KUTLARIZ" anlamli) Türkçe ifadesini buluyoruz.  Böylece bu "Latince" sözcüklerin bünyelerinde de saklanmis ayni anlamlı Türkçe ifadelerin oldugunu görüyoruz. 

Romanlar (Roma Imparatorlugunu kuranlar) M.Ö. birinci bin yilda Italyada tarih sahnesine çikan gezginci (Çingene) gruplardandilar. Böylece Roma imparatorlugu bir Çingene Imparatorlugu idi. Sözde "LATIN" dili ise onlarin dili olarak bilinir. Yukarida belirledigim "Latince" sözcükler onlarin kesinlikle Türkçe sözlerden yapildiklarini gösteriyor.  Bu durum 3000 sene önce Italyada Türkçenin yaygin konusulan bir dil oldugunun ve Italya yerlilerince konusuldugunun belgesidir. 

ROMA sehrinin eski adinin "KIZIL ALMA" [2, s. 662]. yahut "AL TANRI Sehri" olusu tesadüf yahut uydurma degil fakat bir gerçektir. ROMA kenti Italyanin yerli halklari olan Turanli ETRUSK, SAKA ve ALBAN (ALBENIZ, ALBAS, KIZILBAS) adli Tur/Türk/Oguz yerli insanlarinin kurdugu bir sehirdi. Romanlar bu kenti yerli Turanlı Tur/Türk/Oguz kavimlerinden aldiktan sonra "ROMA" adina degistirmislerdir. 

On bin seneyi askin bir süre boyunca Günes, Ay ve Gök Tanri üçlüsüne tapan ve bu sebeple  AL, ALA ve KIZIL Türkçe sözcükleri ile ilgili milli adlar tasiyan eski Italyanin yerli Tur/Türk/Oguz kavimleri güçlenmis Romanlar tarafindan eritilmis, adlari, dinleri ve kimlikleri degistirilerek "LATIN" kavimleri adıyla dünyaya tanitilmislardir.  AL ve KIZIL terimleri yine Türkçe ALTIN adiyla da bilinir. Yerli kavimlere verilen "LATIN" adi da Türkçenin "ALTIN"  sözününden degistirilmis olsa gerek. "ITALIA" adi ise Türkçe "ATA-ILI" ve "ALTAI O" Türkçe ifadelerinin tek kelimede birlestirilmis halidir. Bu adi da bu ülkenin eski çaglardaki yerli halkinin "ATA ILI ALTAYLI" Tur/Türk/Oguz kavimleri oldugunun isaretidir. 

ROMA kenti gezginci ROMANlar tarafindan alindiktan sonra sehirin eski adini yüksek sesle söyleyenler kilise tarafindan hemen  öldürülürlermis. Aslinda ROMAN adi "ROM +AN" seklinde incelendiginde ROM adi ile RUM adinin ayni oldugunu görüyoruz. Ayrica AN eki ise eski Türkçenin çogul eki olup "LER/-LAR anlamindadir. Böylece ROMAN adi RUMLAR anlaminda olup Romali gezginci Romanlarla Ispartali gezginci Rumlarin akraba oldugu gerçegini açiklar. Bu gruplar isgal ettikleri her yerde yerli halklarin kimliklerini degistirmis ve onları soylarindan uzaklastirmılardır. Tarihte Ion diye bilinen grup ta Helenlestirilmis fakat aslen Greek olmayan bir gruptur. Ilginçtir ki ATINA (ATHENAI) adi da Türkçe "ADIN AY" sözünden yapilmistir ve eski IONlara yani "PELASGIAN" diye bilinen SAKA Türklerine aittir.  Bu günkü sekli ile ION adi Türkçede YUNAN diye söylenir ki "YUNAN" soyca RUM degildir. Yunanistan sözü de bu gerçegi destekleyen bir Türkçe addır.


Grekce SUGKHARETERION

Grekce (Rumca) SUGKHARETERION sözcügü Ingilizce "congratulations" sözcügünün karsiligi olarak veriliyor, [3, s. 688]. 

SUGKHARETERION sözcügü harf-be-harf "RU-GOK-HAN-ETERIS" seklinde yeniden dizildiginde Türkçe "ERÜ GÖK HAN EDERIZ" ("ERÜ KUTLARIZ" yahut "SIZI KUTLARIZ" anlamli) ifadesini buluyoruz.  Bu Türkçe ifade ile tebrik edilen kisi ululastiriliyor, tanrilastiriliyor ve bir kutsal Gök Han (Tanri) sifatina büründürülüyor.  Görülüyor ki bu ifade de birisini kutlamak için kullanilmis baska bir Türkçe sözdür. Fakat bu ifadeyi eski çaglarin Rum (Greek) dilcileri kirip yeniden düzenleyerek SUGKHARETERION sözcügünün yapiminda kullanmislardir. Böylece bu Türkce ifade de Türkçeden kaçirilmisdir.  Bunu yapan eski Rum dilcileri gerçekte bu gibi islerle ugrasan kara-din kilifina bürünmüs asker, siyasetci, dilci, hurafeci, efsaneci, kiliseci ve din-adami görüntülü, misyoner düsünüslü kimselerdi. Bu analizden anlasiliyor ki eski çag Rumlari (Greekler) bu Türk GÖK HAN adini, onun kimligini ve onun dili Türkçeyi  çok iyi bilmekte idiler ki "ERI GÖK HAN EDERIZ" Türkçe ifadesini "kutlama anlaminda" kullanılan  SUGKHARETERION sözcügünün yapımına kaynak ettiler.  

Bilindigi üzere GÖK HAN adi Oguz Kaganin alti oglundan birinin adidir ve Türk dünyasi için kutsal bir addir. Türk dünyasinda pek çok insanin ilk adi yahut soyadi "GÖKHAN" dir. "GÖKHAN" adi "gök hanının Hanı" yani "Gök Tanri" anlamindadir. GÖK sözcügü GÖK TANRI ve GÖK HAN adlarında oldugu gibi, GÖK TÜRK adinda da abidelesmistir. AL rengi gibi, GÖK (GÖY) rengi de kutsal renklerden biridir. GÖK sözcügü hem gök yüzünün ve hem de gök-mavisi renginin adidir. O kutsal gök rengi Konyada Selçuk Türklerine ait Karatay Medresesinin gök-renkli kubbesinin içini süsledigi gibi, Istanbulda Sultan Ahmet Camininin içini de süsler. Dogu Türkistanin ve Irakli Türklerin (Türkmenlerin) milli bayraklarinin gök renkli zemin üzerine beyaz ay-yıldız olusu tesadüf degildir. 


TEBRIK EDERIZ ifadesi

"Kutlama" anlamli baska bir söz de Türkçede kullanilan "TEBRIK EDERIZ" sözüdür. Bu söz içindeki Arabca diye bilinen TEBRIK, [2, s. 1114],  sözcügünün de Türkçe "BIR TEK" degiminden yapildigina dikkatinizi çekmek isterim.  Bu haliyle TEBRIK EDERIZ sözü "BIR TEK EDERIZ" Türkçe ifadesi oluyor ki bu da, "ERI GÖK HAN EDERIZ" sözünde oldugu gibi, kutlanan kisiyi teklestiriyor, ululastiriyor ve tanrilastiriyor. Böylece birisini basarisindan ötürü "tebrik" ettigimiz de, ona basarisindan dolayi  bir-tek olusunu, kendisini ululadigimizi, ve göklere çikarip tanrilastirdigimizi iyi niyet ifadesi olarak söylüyoruz.   


SONUÇ

Yukarida çözümlemesini yaptigim farklı dillere ait sözcüklerde ayni harflerin kullanimi ile ayni anlamli Türkçe ifadelerin bulunusu, olasiligi sifir kadar az olan buluslardir.  Bütün bu bulusların olabilmesi için bu yabanci kelimelerin yapılısında Türkçe ifadelerin kullanılmıs olmasi gerekir. Ayrica bütün bunlardan anlasilan sudur ki Tur/Türk/Oguz dili olan Türkçe, kökü bütün dillerin öncesine giden bir dildir. Bu buluslar, Türkçenin Greek, Latin, Ingilizce, diger Avrupa dilleri  ve Semitik dilleri gibi Türkçeden sonradan yapilmis pek çok dillere kaynak oldugunun belgeleridir. Türkçe öyle bir dildir ki onun sözcüklerinden ve de tek heceli eklerinden yararlanarak çok çetin soyut ve somut kavramlara tanimlamalar yapilmis, fakat bu tanimlamalar yapildiktan sonra, riyakar dilciler tarafindan kirilip yeniden dizilmek suretyle degisik yapida kelimeler, sözde "Hint-Avrupa" ve "Semitik" diller adi altinda, üretilmistir. Iste bu olayin gerçekligini bu çalismada Latince, Grekce, Ingilizce ve Arabca örnekler vererek gösterdik. Bu çok kolay dil degistirme yoluyla eski Turan dünyasinin medeniyeti, dili, dini ve insanlari hirsizlanmis ve ayni zamanda olasilikla kökü son Buzul Çagina kadar varan eski Turan dünyasinin tarihten bilinçli olarak silinmesi basarılmıstır. 


Selam ve sevgi ile,

Polat Kaya


KAYNAKLAR:

1.    Cassell's Latin-English, English-Latin Dictionary, compiled by D. P. Simpson, MACMILLAN, USA, 1987.
2.    Türkçe - Ingilizce REDHOUSE Sözlügü, Redhouse Yayinevi, Istanbul, 1987.
3.    Divry's Modern English - Greek and Greek - English Dictionary, D. C. Divry, Inc., Publishers, New York, 1988.

06/05/2007