THE AZTEC EMPIRE VE ONUN TURANLI TUR/TÜRK/OĞUZ KİMLİĞİ

 

TENOCHTITLAN VE TLATELOLCO KENT-DEVLET ADLARI

VE BAZI HAKAN VE HATUN ADLARI

 

(Bölüm-3)

 

Yazarı POLAT KAYA

 

 

 

AZTEC Devletinin kuruluşu, özetle, şu İngilizce ifade ile belirtiliyor:

 

“TENOCHTITLAN (Spanish: Tenochtitlan, Spanish pronunciation: [ˈmexiko tenotʃˈtitlan] (About this sound listen)), originally own as México-Tenochtitlan (Classical Nahuatl: Mēxihco-Tenōchtitlan [meːˈʃíʔ.ko te.noːt͡ʃ.ˈtí.t͡ɬan]), was a large Mexica city-state on an island in Lake Texcoco in the Valley of Mexico. Founded on June 20, 1325, it was the capital of the expanding Aztec Empire in the 15th century[1] until it was captured by the Spanish in 1521.

At its peak, it was the largest city in the Pre-Columbian Americas. It subsequently became a cabecera of the Viceroyalty of New Spain. Today, the ruins of Tenochtitlan are in the historic center of Mexico City.

Tenochtitlan was one of two Nahua āltēpetl (city-states) on the island, the other being TLATELOLCO.”

 knhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan

 

 

Yukarıdaki İngilizce tanımlamanın, özetle Türkçeye tercümesi şöyledir:  "TENOCHTITLAN adı, daha önceden  “México-Tenochtitlan” olarak (Klasik Nahuatl: Mēxihco-Tenōchtitlan), Meksika ovasında Texcoco Gölü'ndeki bir adada, 20 Haziran 1325'de kurulan, 15. yüzyılda genişleyen Aztek İmparatorluğunun başkenti olan kentin ve de Kent–Devletinin adıdır.   1521'de İspanyollar tarafından ele geçirilmiştir.  Aztek İmparatorluğunun tepe noktasında, Kristof Kolumb çağından önce Amerika'daki en büyük şehirdi. Günümüzde, Tenochtitlan Azteklerden kalan harabe kalıntıları Mexico Merkez Kentinin ortasında tarihi eserler olarak görülmektedir.  TENOCHTITLAN, adadaki iki Nahua kent-devletinden biri idi ve diğeri TLATELOLCO idi."

 

***

 

1.  TENOCHTITLAN  adının açıklanması:

 

TENOCHTITLAN adı Türkçeye deşifre edildiğinde, önemli Türkçe tanımlamalar içerdiğini buluyoruz.  Şöyle ki:

 

a)  TENOCHTITLAN adı “ECH-L-TOTANTIN”  şeklinde çözümlendiğinde,  Türkçe “ÜÇ EL TUTANDIN” sözünü buluyoruz ki bu Türkçe tanımlama bu Kentin  “ÜÇLÜ-BİRLEŞİK devletin üç kurucusundan biri olduğunu kanıtlıyor. Bu Türkçe tanımlamanın İngilizce karşılığı “you were one of the three who held hands together” oluyor!

 

b)  Ayrıca, TENOCHTITLAN  bir BAŞKENT (CAPITAL CITY) olarak, “O-İL-HAN-CENTTT” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “O İL HANKENTİDİ” sözünü buluyoruz ki, bu Türkçe tanımlama dahi bu kentin bir “BAŞ KENT” olduğunu söylüyor.   Bu Türkçe tanımlamanın İngilizce karşılığı “it is the Lord City of the Country”, that is, “it is the Head City of the Country” oluyor! Nitekim Aztek İmparatorluğu zamanında TENOCHTITLAN “BAŞKENT” idi ve diğer Türkçe tanımlaması ile, bir “HAN KENTİ” idi!

 

Burada şunu da hatırlamak gerekir ki, Azerbaycanın Karabağ İlinin Başkentinin adı da “KHANKENTİ” idi.  Bu çakışmalar tesadüflerin neticesi olamaz. 

 


Bu bilgilere ek olarak,
TENOCHTITLAN adı başka aydınlatıcı Türkçe tanımlamaları da bünyesinde saklamaktadır.  Şöyle ki:

 

c)  TENOCHTITLAN adı “CONHAN-ILITE-T” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “GÜNHAN İLİDİ” sözünü buluyoruz.  Bunun İngilizce karşılığı “it is the Sun-Lord Country” şeklindedir.

 

d)  TENOCHTITLAN adı “CONHAN-TİLTET” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “GÜNHAN DİLDEDİ” (GÜNEŞ DİLİNDEDİ) sözünü buluyoruz.  Bu tanımlama Türkçenin GÜNEŞ DİLİ olduğu gerçeğini bir daha kanıtlamaktadır.  Elbette ki bu buluşumuz, Türkçe dilin onbinlerce yıllık geçmişinde adının GÜNEŞ DİLİ olduğu gerçeğini gün ışığına çıkarıyor!  Bunun İngilizce karşılığı “its people are with the Sun-Language”, that is, “its people speak the Sun Language of Turkish” şeklindedir. 

 

 

TENOCHTITLAN  kentinin yerli halkına, sözde  “TENOCHCA” deniyormuş.   TENOCHCA adı   “ATE-CONCH” şeklinde deşifre edildiğinde, bu değiştirilmiş ve karıştırılmış adın Türkçe  “ADI GÜNCܔ sözünden oluşturulduğunu görüyoruz.  Bu Türkçe tanıtım bu yerli halkın “GÜNEŞE TAPTIĞINI” Türkçe bir dil ile açıklamaktadır.  Böylece, kendilerinin GÜNHAN İLLİ ve GÜNHAN DİLLİ olmaları da doğal bir açıklama oluyor. 

 

***

 

 

2.  MĒXIHCO-TENŌCHTITLAN  adının açıklanması:

 

 

a)  MEXICO adında ki X harfi gerçekci bir damga olmayıp, burada KUS harflerinin yerine kullanılmış bir sahte simgedir. X yerine KUS harflerini koyduğumuzda, MEXICO adı MEKUSICO şeklini alır. MEKUSICO adı harf-be-harf “OKUSCIEM” şeklinde deşifre ettiğimizde, bu sözün Türkçe “OĞUZCIYAM” (OĞUZ INSANIYIM anlamlı ve ayrıca OĞUZÇEYİM, OĞUZ DİLİYİM anlamlı) sözünden yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu sözün İngilizce karşılığı:  a) “I am OĞUZ believer”, b) “I am Oğuz language” oluyor. Bu iki tanımlama, MEXICO kimliğini Tur/Türk/Oğuz insanı kimliği ile ve ayrıca Türkçe dil ile eşdeştiriyor!

 

 

b)  Sözde NAHUATIL dilinde, yani, Türkçe “HAN DİLİ’nde, “MĒXIHCO-TENŌCHTITLAN” diye tanımlanan söz, “MĒKUSIHCO-TENŌCHTITLAN”, “OKUSCIEM” + “CONHAN-ILITE-T” şeklinde birleştirildiğinde, birleşik söz  Türkçe “OĞUZCUYAM GÜNHAN İLİNDE” (yahut “GÜNHAN İLİNDE OĞUZCUYAM”) sözünü buluyoruz ki bu tanımlama, adadaki toplumun hem OĞUZ hem de GÜNHAN Tur/Türk/Oğuz toplumları olduklarının bir kanıtıdır.  Ayrıca, bu Aztek bölgesinin bir “GÜNHAN İLİ” olduğu da Türkçe dilde belirtilmektedir!

 

***


 

3.  TLATELOLCO adının açıklaması:

 

TLATELOLCO (ALTEPETL)

 

“TLATELOLCO (Classical Nahuatl: TLATELŌLCO [tɬateˈloːɬko], About this sound modern Nahuatl pronunciation ) (sometimes also called XALTELOLCO) was a pre-Columbian Nahua ALTEPETL (town, city) in the Valley of Mexico. Its inhabitants were known as TLATELOLCA. The TLATELOLCA were a part of the Mexica ethnic group, a Nahuatl speaking people who arrived in what is now central Mexico in the 13th century. They settled on an island in LAKE TEXCOCO where they founded their city on the northern part — the other Mexica group, the TENOCHCA, founded their city TENOCHTITLAN on the southern part. The city was closely tied with its sister city, which was largely dependent on the market of TLATELOLCO, the most important site of commerce in the area.”   https://en.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco_(altepetl)


***

Türkçeye Tercümesi: 

 

“TLATELOLCO adı, Aztek Kent Devletini kuran üç kent devletinden biri olan bir yerli halkın adıdır. Eski Nahuatl dili söylemi ile: TLATELŌLCO şeklinde ve yeni Nahuatl dili söylenişi ile, bazen XALTELOLCO olarak da bilinir. Meksika Vadisinde,  Columbus öncesi var olan bir Nahua ALTEPETL (kasaba, şehir). Bu kentlerin sakinleri TLATELOLCA olarak biliniyordu.  TLATELOLCA Mexika yerli grubunun bir parçasıydı. Bu grup, 13. yüzyılda Meksika'nın merkezi Meksika'ya gelen Nahuatl dili konuşan insanlardı. TEXCOCO GÖLܒnde bir adaya yerleşerek, kuzey kesiminde şehirlerini kurdular - diğer Mexica grubu olan TENOCHCA, güney TENOCHTITLAN şehirlerini kurdu. Kent, bölgedeki en önemli ticaret bölgesi olan TLATELOLCO'nun pazarına büyük ölçüde bağımlı olan kardeş kenti ile yakından bağlantılıydı."

 

***

 

4.  TLATELOLCA  ADI

 

Kaynak metinde verilen bu bilgilerin ışığında TLATELOLCA adı içinde saklı Türkçe deyimler vardır ki onlardan bazılarını burada açıklıyalım. 

 

a)  Önce şunu belirtmeliyim ki “ALTEPETL” diye tanıtılan bu yerli halkın adı Türkçe “ALTEPELİDİ” idi ki, bu Türkçe sözün değiştirilmesinden ve karıştırılmış halinden “ALTEPETL” adı oluşturulmuş.  Aslında sözün özü Türkçe “ALTEPE” sözüdür ve GÜNHAN Türkmenlerinin adıdır. Bir başka deyimle, bu Aztek yerli halkı “AL BAŞLI” ve Güneşe tapan Turanlı ALEVİ toplumlardandır. Bunların ataları Kafkasya bölgesinden eski “MEKSİKA” topraklarına gelmişler.  Bu gerçeği şu şekilde de görebiliyoruz:


b)  TLATELOLCA adı harf-be-harf “
O-ALTACLETL” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde,  bulduğumuz bu söz Türkçe “O ALTACLIDI” (O ALTACLI İDİ, O ALBAŞLIDI, O ALTEPELİDİ, O KIZIL BAŞLIDI, O GÜN BAŞLIDI anlamlı)  sözünü buluyoruz ki bu tanımlama, Aztek Devletini kuran yerli halkların Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumundan olduğunu görüyoruz. Burada bulduğumuz O, AL, TAC, TACLI, İDİ (-Dİ, -DI), TEPE, TEPELİ, BAŞ, BAŞLI sözlerinin hepsi günümüzde de yaşanan ve konuşulan sözcüklerdir.  Belli ki yerli AZTEK toplumları da Türkçe dili konuşan toplumlar idi.  Fakat onların Türkçe dili karıştırılmış ve yabancılaştırılmış olup tanınmaz hale getirilmiştir! 

 

c)  TLATELOLCA adı harf-be-harf “O-ALTAC-ELLT” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde,  bulduğumuz bu söz Türkçe “O ALTAC ELLİDi” (O ALTEPE İLLİDİ, O ALBAŞ İLLİDİ, O GÜN BAŞ İLLİDİ, O ALTEPE ÜLKESİNDENDİ anlamlı)  sözünü buluyoruz ki bu Türkçe tanımlama, bu eski Aztec Devletinin yerli toplumunun aslında, Asyali bir Turan ilinden olduklarının kanıtıdır!


d)  TLATELOLCA adı harf-be-harf “
O-ALTAC-TELL” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde,  bulduğumuz bu söz Türkçe “O ALTAC DİLLİ” (O KIRMIZI TAC DİLLİ, O ALTEPE DİLLİ, O ALBAŞ DİLLİ, O GÜN BAŞ DİLLİ, O GÜNEŞ DİLLİ anlamlı)  sözünü buluyoruz.  Bu Türkçe tanımlama, bu eski Aztec Devletinin yerli halklarının aslında TÜRKÇE DİLLİ olduklarının kanıtıdır! Türkçe ALTAC, ALTEPE, ALBAŞ, KIZILBAŞ, GÜNEŞ BAŞ değimleri eski Turan dünyasının Gün-Tanrıya inanışlarının bir simgesidir.


e)  TLATELOLCA adı harf-be-harf “
ACOLL-ATELT” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde, bulduğumuz bu söz, Türkçe “AKILLI ADİLDİ” (BİLGİLİ ADİLDİ anlamlı) sözünü buluyoruz.  Bu söz bize eski Asya coğrafyasında GÜNHAN BEYLERİNİN (sözde “FENİKELİ / KARTACALI “GÜNHAN TÜRKMENLERİNİN”) “BİLGİ” (BİLİŞ) ve “ADİL” (ADALET) adlı kutsal direklerini hatırlatıyor.  Türkçe tanımlama, bu eski Aztec Devletinin yerli toplumunun aslında Oğuz-Han soylu Denizcilerin, yani, DENİZHANLARIN deniz yolu ile America kıtalarının bu coğrafyasına çok eskilerde gelip yerleşmiş Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumları olduklarının kanıtıdır! 

 

f)  TLATELOLCA (ayrıca TLATELOLCO şeklinde de veriliyor) adı harf-be-harf “OCOL-TELLAT” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde,  bulduğumuz bu söz, Türkçe “OKUL DİLLİDİ” (AKIL DİLLİDİ, BİLGİ DİLLİDİ anlamlı) sözünü buluyoruz.  Bu söz bile bize, yine eski Asya coğrafyasında OĞUZ HAN soyundan GÜNHAN, AYHAN, GÖKHAN, DAĞHAN, DENIZHAN ve YILDIZHAN  BEYLERİNİN dünya coğrafyasına yayılışlarında, gittkleri yerlerde bilgi ve medeniyet yaydıklarının bir kanıtıdır.  Bu Türkçe tanımlama, bu eski Aztec Devletinin yerli toplumlarının, America kıtalarının diğer yerli toplumları gibi, deniz ve de kara yolu ile, America kıtalarının bu coğrafyasına çok eskilerde gelip yerleşmiş Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumları olduklarının kanıtıdır! 

 

 

g)  TLATELOLCA adı harf-be-harf “ATALE-COLTL” şeklinde Türkçeye deşifre ettiğimizde,  bulduğumuz bu söz, Türkçe “ADALI GÖLDİ” sözünü buluyoruz.  Bu söz bile, bu ALTEPELİ yerli halkın “ADALI BIR GÖLDE” yerleştiklerinin ve orada Aztek medeniyetini geliştirdiklerinin ifadesidir ki bu “adalı gölün adı “TEXCOCO GÖLܔ olarak veriliyor.  TEXCOCO  gölünü ayrı bir yazıda açıklayacağım. 

 

***

TLATELOLCA adının kimliğini bu şekilde açıkladıktan sonra. Biraz da ilk hakanı ve yakınlarına verilen adları tanımamız faydalı olur görüşündeyim.  Şöyle ki:

 

TLATELOLCA kentinin ilk Hakanıın adı QUAQUAPITZAHUAC şeklinde ne olduğu belirsiz bir ad olarak veriliyor.

Babasının adı TEZOZOMOC, olarak veriliyor,

Eşinin adı ACXOCUEITL,

Oğlunun adı King TLACATEOTL

Bir Kızı Kraliçe  MATLALATZIN,

İkinci kızı Kraliçe HUACALTZINTLI  olarak veriliyor.  Şimdi bu adların gerçek kimliğini anlayalım: 

 

 

5.  QUAQUAPITZAHUAC adı

 

Hakan “QUAQUAPITZAHUAC” adı “UZİ-QUQ-TAPA-AHACU” şeklinde, Türkçe “ÖZİ GÖK TEPE AĞASU” sözünü içeriyor ki bu Türkçe söz şu anlamları taşıyor:

a)  Bir göksel ünvan olarak, kendisinin “GÖK BAŞ AĞASI”, yani, “GÖK TANRI” olduğunu söylüyor.  Eski Turan dünyasında ülke başları, kendilerini Tanrının yerdeki temsili olarak tanımlarlardı.  Görülüyor ki aynı Turan töresi, bu AZTEK Türkleri arasında da geçerlidir!

b)  Hakan bu hali ile, özünün de başı olduğu ülkesinin (ilinin) “BAŞ AĞASI” (HAKANI, BAŞKANI) olduğunu da Türkçe dille söylüyor.

 

c)  Hakan QUAQUAPITZAHUAC adı  “ÜZ-ATI-QUCUQ-AHA-PA” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “ÖZ ADI KÜÇÜK AĞABAY”, yani, “KÜÇÜK AĞABEY” şeklinde oluyor ki bu onun gençlik çağında böyle bir Türkçe ad ile adlandırıldığını işaretliyor.  Bu da Turan dünyasında çok olası ve doğal bir ad veya deyim veya çağırıdır!

***

6.  TEZOZOMOC  ADI


Hakan QUAQUAPITZAHUAC’nın  babasının adı TEZOZOMOC olarak veriliyor.  Belli ki diğer Aztek adları gibi, bu ad da karıştırılmış ve yeniden düzenlenmiş bir addır. Şöyle ki:

 

a)  TEZOZOMOC adı “OZEM-O-KOZT” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “ÖZÜM O KÖZ’Dİ” (BEN O ATAŞDI, BEN O GÜNEŞDİ anlamlı) sözü oluyor ki Baba TEZOZOMOC bile kendisini gök yüzünün ışıyan “KÖZܔ (GÜNEŞİ) olarak tanımlıyor.  Bu ad onun bir “göksel ve tanrısal ünvanı” oluyor!
   

b)  TEZOZOMOC adı “OZEM-O-KOZT” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “ÖZÜM O GÖZ’Dİ” (BEN ‘O GÖZ’Dİ, yani, “ben Tanrı gözleri olan “Güneş ve Ay’dı” anlamlı) sözü oluyor ki bu ad bile Baba TEZOZOMOC’un kimliğini yücelten bir ünvan oluyor!


c)  TEZOZOMOC adı “OZEM-OKOZT” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “ÖZÜM OĞUZ’DU” sözünü buluyoruz ki bu hali ile Baba TEZOZOMOC’un kendi öz adının “OĞUZ” olduğunu söylüyor.  OĞUZ adı oldum olası, Türk dünyasının en yaygın adlarından biridir, Tüm bu açıklamalar Türkçenin AZERBAYCAN lehçesinde söylenmiş tanımlamalardır,  Elbette ki Doğu Anadolunun TEREKEMELERİNİN dili de Türkçenin aynı dil düzenindedir!

***

 

7.  ACXOCUEITL  ADI

 

Hakan QUAQUAPITZAHUAC’nın  eşinin adı ACXOCUEITL olarak veriliyor.  Belli ki diğer Aztek adları gibi, bu ad da karıştırılmış ve yeniden düzenlenmiş bir addır. Şöyle ki:


a)  ACXOCUEITL adında X harfi KUS harflerinin yerine kullanılmıştır. Bu deyişimi yaptığımızda ad “ACKUSOCUEITL” şeklini alıyor.  Bu haliyle, ACKUSOCUEITL sözü harf-be-harf  “O-AL-CUC-KIZETU” şeklinde yeniden dizildiğinde, bu değiştirilmiş ve yabancılaştırılmış söz içinde, Türkçe “O AL GÖK KIZIDI” sözünü buluyoruz ki, bu hali ile Hakaniçe - (yani, HATUN yahut KADUN) - ACXOCUEITL’nın  göksel adı “AL GÖK KIZI” oluyor.  “AL GÖK KIZI” tanımlaması, “AL GÜNEŞ’İN” bir Türkçe tanımlamasıdır. Eski Turan dünyasında güneş “KIZ” olarak bilinirdi ve kızlara verilen adlardan birisidir.  Ay ise erkek olarak tanımlanırdı.  “AY DEDE” değimi bu algının ifadesidir!

 

 

b)  Ayrıca, ACXOCUEITL yani ACKUSOCUEITL sözü harf-be-harf  “ATI-COK-CUSELU” şeklinde yeniden dizildiğinde, bu değiştirilmiş ve yabancılaştırılmış söz içinde, Türkçe “ADI GÖK GÜZELİ” sözünü buluyoruz ki, bu hali ile Hakaniçe ACXOCUEITL’nın - (yani, HATUN yahut KADUN) - öz adı Türkçe “GÖK GÜZELİ” şeklinde oluyor.  “GÖK GÜZELİ” tanımlaması, Eski Turan dünyasında güneş “KIZ” olarak bilinirdi ve kızlara verilen adlardan birisidir.  Ay ise erkek olarak tanımlanırdı.  “AY DEDE” değimi bu algının ifadesidir!


 

***

 

8.  MATLALATZIN ADI

MATLALATZIN was a Queen of TENOCHTITLAN as a wife of the king CHIMALPOPOCA, and was a princess by birth.[1] She was a daughter of QUAQUAPITZAHUAC, king of Tlatelolco,[2] and sister of the king TLACATEOTL and queen HUACALTZINTLI.[3] She bore seven children. [4]

She and her husband were cousins.

https://en.wikipedia.org/wiki/Matlalatzin

 

 

MATLALATZIN adlı hanım, TENOCHTITLAN adlı Kent-Devletinin, yani “GÜNHAN DİLLİ  GÜNHAN İLİNİN” bir kraliçesi idi  ve eşi CHIMALPOPOCA adlı bir Han yahut Hakan olarak bildiriliyor. QUAQUAPITZAHUAC adlı, yani, benim çözümümde, “Türkçe “ÖZİ GÖK TEPE AĞASU” adlı Hakanın  kızı oluyor. Böylece asil bir ailenin asil bir kızı, TENOCHTITLAN adlı Kent-Devletinin Hakanı ile evlenice, Aztek Devletinin Baş Kentinin de Kraliçesi olmuş. Kraliçe MATLALATZIN ve eşi CHIMALPOPOCA birbilerinin kuzeni, (olasılıkla amca yahut dayı çocukları) imişler.  Kendisinin yedi çocuğu olmuş denmektedir.

***

 

a)  Bu bilgilerin ışığında, MATLALATZIN adı harf-be-harf “ALTIN-ALMAZT” şeklinde yeniden dizildiğinde, bu değiştirilmiş ve yabancılaştırılmış söz içinde, Türkçe “ALTIN ALMA’CıDı” (KIZIL ALMA’CIDI, GÜNEŞ’CİDİ anlamlı) sözünü buluyoruz.  Böylece, bu Aztek Hatunu, benim açıklamamla, Türkçe “ALTIN ALMA” (KIZIL ALMA) ünvanı ile Gün-Tanrı Güneşin adını bir Göksel ad olarak taşıyor ve kendisinin bir GÜNEŞCİ, ALBAŞLI, ALTEPELİ inancında olduğunu açıklıyor!  “KIZIL ALMA” değimi Türklerin Türklük kimliklerinin tanımında da yaygın kullanılmış bir değimdir. BU çakışmalar tesadüflerin neticesi olamaz!

 


b)  Ayrıca, MATLALATZIN sözü harf-be-harf “ATIM-LALA-ZNT” şeklinde yeniden dizildiğinde, MATLALATZIN adı içinde, Türkçe “ADIM LALACAN’DI” (günümüz Türkçesi ile “ADIM LALECAN’DI” anlamlı) sözünü buluyoruz ki, Kraliçe MATLALATZIN asıl Türkçe adının, olasılıkla, “LALACAN” yahut “LALECAN” adlı olabileceğine işaret ediyor! LALA, LALE ve çocuğu şirinleştiren, azizleştiren CAN eki ile birlikte, LALACAN yahut LALECAN gibi adlar Türk kültüründe kızlar için kullanılan adlardır. Bu Türkçe ad gibi bir başka ad da şöyledir:

 

 

c)  Farklı bir ad olarak, MATLALATZIN sözü harf-be-harf  “ATIM-LLZANT” şeklinde yeniden dizildiğinde, MATLALATZIN sözü içinde, Türkçe “ADIM ALCAN’DI” (ADIM KIRMIZICAN’DI anlamlı) sözünü buluyoruz ki, bu söz de  Kraliçe MATLALATZIN asıl adının Türkçe, olasılıkla, “ALCAN” şeklinde olabileceğini de işaretliyor!

 

***

MATLALATZIN adının açıklamasını bu şekillerde yaptıktan sonra, a) bendi altında verdiğim Türkçe “ALTIN ALMA’CıDı” (KIZIL ALMA’CIDI, GÜNEŞ’CİDİ anlamlı) söze kısaca dönmek istiyorum.  Şöyle ki:

 

a)  TDK  sözlüğü “KIZILELMA” için şu tanımlamayı yapıyor:  “KIZILELMA Osmanlılarca Roma ve Viyana kentleri için kullanılan simgesel bir ad. Biri Eski Roma İmparatorluğunun, öteki de Kutsal Roma-Germen İmparatorluğunun başkenti olan bu kentleri ele geçirmek dünya egemenliği anlamına gelecekti. Kızılelma adının verilmesi ise eskiden Ayasofya önünde bulunan Jüstinyen heykelinde, imparatorun dünya egemenliği simgesi olarak avucunda tuttuğu yuvarlağın elmaya benzetilmesinden dolayıdır.”

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974


b)  Ayrıca, Kızılelma için şöyle denilmektedir: 

öz. a. (kızı'lelma) tar. 1. Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad. 2. Yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü.
TDK Güncel Türkçe Sözlük

c)  Kızılelma   Köken: T.

Cinsiyet: Erkek

“Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları ideal ülke veya bütün Türklerin bir araya geleceği ülküsü.”
TDK- Kişi Adları Sözlüğü

 

***

d)  Ayrıca. Ziya Gökalp’ın “Kızıl Elma” adlı eserinde bildirilen ayrıntılar da Türklerin geçmiş tarihi ile ilgilidir.

Bu kitaptan örnek bölümler ziredilebilir.   http://www.kitapyurdu.com/kitap/kizil-elma/29919.html

 

***

e)  Böylece, KIZILELMA adını her yerde ararken, şimdi ben de KIZILELMA adını bir Aztek Kraliçesinin “Göksel adında” “ALTIN ALMA” şeklinde bulmuş oluyorum ki bu çok ilginç bir durumdur. Bu çağrışım, çok eski çağların Turanlı Tur/Türk/Oğuz dünyasında, gerek GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇEnin ve gerekse Gök-Tanrı, Gün-Tanrı ve Ay-Tanrı kavramlı göksel ve doğa kaynaklı din inancının dünyaca yaygın olduğu nedeni iledir! “KIZIL ELMA” adı “AL GÜNEŞİ” temsil eder.

 

d)  Bunun gibi “ROMA” kentini ilk kuranlar “ETRÜSK TÜRKLERİ İdi” ve bu Kente ilk olarak “KIZIL ELMA” adını vermişlerdir.  Bu belirlememi http://polatkaya.net/Yahoo_Polat_Kaya/msg-356.htm  ve  http://www.polatkaya.net/Eternal_City.html   “"KIZIL ELMA" WAS THE ANCIENT NAME OF THE CITY OF "ROME"   By  POLAT KAYA    ***Part 1***” yazılarımda da ayrıntılı olarak açıklamıştım.

***

9.  CHIMALPOPOCA ADI

Bu bilgileri de belirttikten sonra, Hatun MATLALATZIN, yani şu “ALTIN ALMACI” kızın kocası ve Aztek İmparatorluğunun bir hakanı olan CHIMALPOPOCA adlı kişinin de adını biraz irdelesek iyi olur diye düşünüyorum.  Şöyle ki:

 

a)  CHIMALPOPOCA sözü harf-be-harf “O-İLHM-COC-PAPA” şeklinde yeniden dizildiğinde, CHIMALPOPOCA adı içinde, Türkçe “O İLİM GÖK BABA” (“O İLİMİN GÖK BABASI” anlamlı) sözünü buluyoruz.  Böylece, bu göksel “Gök-Tanrı” anlamlı ünvan ile, bu Aztek Hakanı kendisini “GÖK BABA”, yani, “GÖK YARATICISI GÖK TANRI” olarak tanımlıyor! Bu tanımlama eski Turan töreleri içinde olan bir yanımlamadır!

 

b)  CHIMALPOPOCA sözü harf-be-harf “İCMH-ALPOPAC-O” şeklinde yeniden dizildiğinde, CHIMALPOPOCA adı içinde, Türkçe “İSMİ ALPAPAK” değimini buluyoruz.  Böylece, bu Aztek hakanının ilk doğum adı Türkçe “ALPAPAK” olarak tanımlanıyor. Türkçe PAPAK, kuzu yahut koyun derisinden yapılmış, içi kumaş astarlı bir baş giysisidir ki Anadoludan Orta Asyaya ve ötesi Sibirya ve Pasifik Okyanusuna kadar tüm Türk illerinde giyilen bir baş örtüsüdür. 

Aztek Hakan adının “ALPAPAK” oluşu bilhassa önemli ve manidardır.  Unutmamalıyız ki Aztek toplumları kendilerini “ALTEPETL” adı ile, yani, öz Türkçe “ALTEPELİ” (ALBAŞLI, KIZIL BAŞLI, ALFES BAŞLI, GÜNEŞ BAŞLI veya ALEVİ) olanların Gök, Gün ve Ay-dinli inançlarının bir simgesi idi. Bu nedenle, adı “ALPAPAK” olan ve başına “ALPAPAK” yahut “ALTEPETL” gibi “al renkli baş giysisi” giyen Türk toplumları da yine “ALBAŞLI” idiler. Yüzlerini kına renkli ve mor renkli boyayan, Amerika kıtalarının yerlileri olup  “KIZIL DERİLİ” tanımlaması ile tanıtılanlar, eski dünyanın GÜNHAN BEYLERİ adlı, sözde Sami asıllı, “FENİKELİLER” (KARTACALILAR, TÜM KANAAN TOPLUMLARI, SÜMER GÜNHAN TÜRKMENLERİ ) hep ALBAŞLI ALEVİ idiler.   Hatta, denebilir ki, eski dünyanın Pasifik Okyanusunda olup, şimdilerde “Easter Island” adı ile tanımlanan adalarda, toprağa dikili olarak gömülmüş “DEV TAŞ HEYKELLER” bile, buraların yerli halkının da “ALPAPAK, KARAPAPAK” ve hatta “AKPAPAK” giyen yerli Turan toplumları olduklarının kanıtı ve kalıntı eserleridir!

***

10.  HUACALTZINTLI  ADI

“HUACALTZINTLI was a Princess of TLATELOLCO and Queen of TENOCHTITLAN. She was a daughter of the king QUAQUAPITZAHUAC and sister of the king TLACATEOTL and queen MATLALATZIN. Her husband was ITZCOATL, Aztec emperor. She bore him son called TEZOZOMOC. She was a grandmother of kings AXAYACATL, TIZOC and AHUITZOTL.”  https://en.wikipedia.org/wiki/Huacaltzintli

 

Polat Kaya:  “Bu HUACALTZINTLI  adlı Aztek Hatun’u,  TLATELOLCO prensesi, ve TENOCHTITLAN kraliçesi ve Hakan QUAQUAPITZAHUAC’ın kızı,  Hakan TLACATEOTL’ın ve Hatun MATLALATZIN’ın kız kardeşi olan asil soylu bir hanımdır.  (not: bu adlar için yukarıda verdiğim açıklamalarıma bakın lütfen). Eşi ITZCOATL adlı Aztek Hakanıdır.  TEZOZOMOC adli bir oğlu vardır.  AXAYACATL, TIZOC ve AHUITZOTL adlı Hakanların Büyük annesidir.”

 

***

a)  Bu bilgilerin ışığında, HUACALTZINTLI adı harf-be-harf  “AL-ILTIZC-HATUN” şeklinde yeniden dizildiğinde, bu HUACALTZINTLI adının içinde, Türkçe “AL-YILDIZCI HATUN” (GÜNEŞCİ HATUN anlamlı) sözünü buluyoruz. Böylece görülüyor ki, bu ünlü ve asil Hatun da özbeöz Türkçe adlı bir Türk kadunudur. (Not: Türkçe HATUN sözü Hakan eşlerine verilen çok eski bir Türkçe addır.)  Kendisinin bu kadar karışık ve söylenmesi dahi zor olan adının karartılmış Türkçe asıllı oluşu, Tüm Aztek soyunun özbe öz Türk olduklarının, bütün karartmalara ve gizlemelere rağmen, inkâr edilemez bir gerçek olduğunu gören gözler önüne seriyor!

Hatunun “AL-YILDIZCI HATUN” adında “AL-YILDIZCI” sözünün oluşu kendisinin de “AL BAŞLI”, Gün-Tanrı din kavramına inanan “AL GÜNEŞCİ” bir Hatun olduğunun göstergesidir!  Zaten, bir HAKAN eşi olarak, adında “HATUN” sözünün bulunması, eyer değim uygunsa, çözümümüzün sevenlerine “ballı baklavası oldu!!!”
Türkçe olarak açıkladığım bu ad, Hatun’un Güneşci din kavramından gelen bir göksel ünvan oluyor.

Burada denebilir ki, ünlü Hatun’nun asıl adı, olasılıkla Türkçe ad verme törelerinde, genelliklere kızlara verilen “YILDIZ” adı olsa gerek. Ben diyorum ki, belki?  Şöyle ki:

b)  HUACALTZINTLI sözü harf-be-harf  “ATIN-TİLH-CUZAL” şeklinde yeniden dizildiğinde, bu değiştirilmiş ve yabancılaştırılmış adın içinde, Türkçe “ADIN ‘DİLİ-GÜZEL’” (yani, “GÜZEL DİLLİ” anlamlı) sözünü buluyoruz.  Bence, Aztek Hatun’umuzun adı Türkçe “DİLİ GÜZEL” adıdır.  Güzel dilli kızlar için “GÜZEL DİLLİ” sözü çok uygun ad olabilir!

 

***

 

 

RESİM:  “The Codex of Tlatelolco is a pictorial central Mexican manuscript containing

a history of events occurring in Tlatelolco, from before 1554 to after 1562.”

 

Kaynak:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Codex_of_tlatelolco.JPG

https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_of_Tlatelolco

 

Polat Kaya:  Bu resim eski bir “El-Yazmalı” Aztek kitabından alınmış, TLATELOLCA (>Türkçe “O ALTACLIDI”), yani, günümüz Türkçesi ile “ALTACLI” (ALTEPELİ) halkını temsil eden bir çizim oluyor. Resim o zamanın Aztek halkının giyimleri ve bazı eşyaları hakkında görüntülü bilgi veriyor. Tahtında oturan bir Hakanı koruyan iki askeri ile gösteriyor.

 

***

 

 

Değerli arkadaşlar, tüm bunca açıklamalarımız, AZTEK (AZTEC) İmparatorluğu adı ile bilinen, eski çağların ve şimdilerde  “American Kıtaları” adı ile bilinen coğrafyanın “Orta Amerika” adlı bölgelerinde ve şimdilerde Mexico Devletinin Baş Kenti “MEXİCO CİTY”nin ortası bir bölgede dünyanın en eski medeniyetlerinden birini geliştiren “AZTEKLERLE” ilgili kavramlardı.  Bu açıklamalarda, kimlikleri karartılmış ve gizlenmiş olmalarına rağmen, kendilerinin eski Turan dünyasının Tur/Türk/Oğuz insanlarından oluşan toplumlar olduğunu gördük.  Asyadan, olasılıkla özellikle Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu bölgelerinden göçüp, denizler aşırı bu yerlere, pek çok toplumdan önce gelip yerleşen bu Tur/Türk/Oğuz insanları, GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇE dilli, Gök-Tanrı, Gün-Tanrı ve Ay-Tanrı kavramları ile İNSAN BAŞINI (TEPESİNİ) ve de Doğayı birleştiren doğasal bir kavrama din-kavramı olarak inanmış ve yaşamlarında ki her türlü davranışlarında bu dil ve din kavramlarının ışığında, bilgili ve adil davranarak yaşamış insanlardı. Eski dünyada, çok sonradan geliştirilen dinlerin insanları olumsuz bir şekilde etkileyen yayılışları neticesi, Avrupadan gelen, yeni ve farklı hayat görüşleri olan insan göçleri, diğer yerli toplulları olduğu gibi, Aztek medeniyetini de çökertilmiş ve yerlilerin her varlıkları ellerinden alınmıştır.  Bu arada en önemli kayıpları da, topraklarının kaybı yanında, kendilerinin Turanlı Tur/Türk/Oğuz kimlikleri de karartılmış, dilleri karıştırılıp, deyiştirilip tarihten silinmiş ve de dinsel inançları ve törelerinin değiştirilerek yok edilmesi olmuştur.    Bu değişimlerden örneklerini bu çalışmada görmüş oluyoruz!

 

 

Hepinize esenlikler dileklerimle,

 

Polat Kaya

 

Kasım 21, 2017

 

NOT:  Bu çalışmada her türlü kopya ve telif hakları saklıdır. İzinsiz alınamaz, alıntılarda yazarın adı silinemez ve yazıda hiç bir şey değiştirilemez!