MARDUK ADLARI KONUSUNDA NOTLAR-8

 

“MARDUK + NAMTİLLAKU” ADINDAN BAZI ÖRNEK TÜRKÇE SÖZLER

 

YAZARI:  POLAT KAYA

(08)  NAMTILLAKU      

NAMTILLAKU  adı Marduk’un sekizinci adı olarak bildiriliyor.  Kesin tanımlamalar olmamakla birlikte bazı ortak ip ucları verilmektedir.  Bu ad altında, Marduk çok güclü imiş. Hatta, öyle ki  bu adın verdiği güc ile, ölmüş tanrıları dahi canlandırabiliyormuş.  Bu ad ile Marduk öyle güçlü imiş ki hiç bir kimse onu bilmeden ölüme bile gidemiyormuş.  Gerek bu gibi deyimler ve gerekse NAMTILLAKU sözcüğünün yapısı, MARDUK NAMTILLAKU adınının Türkçe “dil” konusu ile ilgili olduğunu gösteriyor. Zira herkes ölüme giderken muhakkak bir dili bilmekte ve o dilde verimiş bir baş adla gitmektedir. Ayrıca, şayet Marduk bu ad ile ölüleri canlandırabiliyorsa, bu ancak ölmüş kişileri ve onların sözlerini anmak ve konuşmakla olur. Diğer taraftan, herhang bir dilde topluma iyi konuşabilmek yeteneği kişiyi çok güclü kılan bir yetenektir.


Bu anlayış içinde, MARDUK NAMTILLAKU ortak adı, pek çok Türkçe sözleri içinde saklayan bir “TÜRKÇE SÖZ KALIBIDIR. Bu ad içinde saklı pek çok kavram tanımlayıcı Türkçe sözler vardır ki, bu sözler gerek Marduk’un kendisi hakkında ve gerekse Sümerlerin kimliği hakkında önemli açıklamalar veriyor. Bu çalışmada, “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü içinde gördüğüm bazı Türkçe örnek tanımlamalarım aşağıda verilmiştir.

Bu çerçeve içinde, önce, NAMTILLAKU sözcüğünün kendisini inceleyelim: 

1)  “NAMTILLAKU” sözü, “NAMU-TİLLAK” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “NAMU DİLLİK” (ADI DİLLİK  anlamlı) sözü oluyor. DİLLİK sözü Türkçe, “SÖZLÜK, KITAPLIK, KAYALIK, ORMANLIK” gibi bir Türkçe sözdür.  Türkçe LİK, LIK eki ile bir yer ifade edilir öyle ki orada , tanımlamada adı geçen cisimden pek çok olduğu ifade ediliyor.  Nitekim ORMANLIK sözü ile pekçok ağacın olduğu bir yer ifade edilirken, KİTAPLIK sözünde de pek çok kitabın olduğu bir yer anlatılır. Bunlar gibi, “NAMU-TİLLAK” sözü de “DİL (SÖZ) kavramının pek çok olduğu, konuşulduğu, kavramların tanımlandığı bir yer, yani, kitap, sözlük, ansklopedi, vs gibi bir ortamı anlatıyor. Benim görüşümdeDİLLİK sözü Türkçe “SÖZLÜK” sözünün karşılığıdır. Türkçede çok kullanılan NAM (AD anlamlı) söz de bir Sümer sözüdür ve bu sözcük içinde de onu görüyoruz. (A SUMERİAN READING BOOK BY C. J. GADD, M.A., OXFORD AT THE CLARENDONPRESS, 1924,  p. 188.  “Nam, fate (şimtu) Türkçe: “isimdi, addı, namdı”). İngilizce “NAME” sözcüğü de NAM sözcüğünün deeğiştirilmiş şeklidir. DİLLAK (DİLLİK) sözü de yine Türkçe olan bir sözdür.  Şimdi bu sözü MARDUK adı ile birlikte inceleyelim.  Şöyle ki:

2)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “NAMUM-TURK-DİLLAKA” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “NAMUM TÜRK DİLLİĞİ” (ADIM TÜRK SÖZLÜĞÜ, ADİM TÜRKÇE SÖZLÜK anlamlı) sözü oluyor.  Böylece, Sümerce  “DİLLİK” sözü, günümüz Türkçesi ile bir nevi “SÖZLÜK” oluyor.  Şimdi biraz daha derine inelim:

3)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “TURKMAN-DİLLAKUM-A” şeklinde deşifre edildiğinde, ortaya çıkan söz, Türkçe “TÜRKMEN DİLLİĞİM” (TÜRKMEN SÖZLÜĞÜM anlamlı) sözü oluyor.  Bu tanımlama da, bu eserin Sümer Türklerine / Türkmenlerine ait sözlük olduğunu söylüyor.  Zaten MARDUK adını tanımlarken onun bir Tanrı kavramı ve de OKUL düzeni kavramı olduğunu görmüştük. SÖZLÜK de okullarda pek çok olan bir dilcilik eseridir. Her öğrenci ve öğretmenin en çok kullandığı eserlerden biridir.  Elbette ki,  Türk DİLİ Türk dünyasını ULUS yapanve tanımlayan gücdür.    

4)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “TANRU-KAM-DİLLAKUM” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “TANRU-KAM DİLLİĞİM” (TANRI-ŞAMAN SÖZLÜK’ÜM anlamlı) sözü oluyor.  Bu da bir nevi Turanlı Tur/Türk/Türkman/Günhan/Oğuz insanlarının eski dinsel kavramları ile ilgili bir tanıtım kitabı oluyor! Belli ki bu Sumer DİLLİK’inde zamanın TANRI kavramı ile ilgili pek çok tanımlamalar vardı.

Bütün bu kavramlar hep eski Turan dünyasının dili, dini, insanı ve kültürleri ile ilgili tanımlamalar olup asla tesadüflere atfedilemez.  Artık kimse kimseyi kandırmaya kalkışmasın!!!

5)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “MAN-DİL-UKULATAR-MK” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “MEN DİL OKULUDUR” sözünü buluyoruz.  Bu da MARDUK kavramının ayrıca “bir Dil okulu” olduğu gerçeğini de gün ışığına çıkarıyor.  O nedenledir ki Turan dünyasının insanları, kendilerini “BİZ OKUYANUZ” değimi ile de tanıtmışlardır.  TURÖYLÜLERİN soy ağacında, ilk atalarını “OKUYANUZ” şeklinde tanıtmaları bir tesadüf değildir. Her ne kadar Batı yazarları bu sözcüğü “OKYANUS”(büyük denizler anlamlı) olarak tanımlar ise de bu bir yanlış ve noksan tanımlamadır.  Turanlı Tur/Türk/Oğuz insanının ataları hem okyanuslarda denizcilik yapabilen halklar idiler, hem de denize giden ataları OKUMUŞ insanlar idiler.  Denizler aşırı deniz yolculuklarına gidebilmek için denizler hakkında ve de mevsimler ve her mevsimde hava şartlarını çok iyi bilmek gerekir.  Bilgisiz, kendisini denizen ortasında, çoşkun dalgaların arasından boğulmadan kurtulmak ancak şans eseri olarak izah edilebilir!

6)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “MAN-DİL-UKUMAKTAR-L” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “MEN DİL OKUMAKDUR” sözünü buluyoruz.  Bu da Sümerli Türkmenlerin bir dil okulunda dillerini okuyarak yaşatmışlar, korumuşlar ve dilleriyle Türklük kimliklerini korumuşlardır. Bu tanımlamada, hem OKUMAK fiili, hem de OKUMAKDUR isim şekli kullanılmış.  Sümerleri dünyaya tanıtırken, denildiği gibi hiçte ölmüş ve tarihe karışmış bir ulus olmadıklarını ve günümüzdeki Türk dünyası toplumunda halen yaşamakta olduklarını görüyoruz. Ama ne var ki yalanlarla ve dil oyunbazlıkları ile birileri tarafından onların tarihi karartılmışdır!

7)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “MAN-DİL-UKUMATAR-LK” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “MEN DİL OKUMADUR” sözünü buluyoruz.  Bu tanımlamada, hem OKUMAK fiilinden OKUMA ve OKUMADUR isim şekilleri kullanılmış. Bu da MARDUK kavramının ayrıca “bir Dil Okulu” olduğu gerçeğini de gün ışığına çıkarıyor. 

8)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “MAN-DİL-UKUTMALAR-K” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “MEN DİL OKUTMALAR” sözünü buluyoruz.  Bu da özbeöz Türkçenin günümüzde kullanılan sözlerinden biridir!

9)  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “MAN-TURK-DİL-UKALAM” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “MEN TÜRK DİLİ OKULAM” sözünü buluyoruz.  Bu tanımlamada, Sümer okulunun TÜRK DİLİ OKULU olması, gerek eski Turan dünyasının gerekse kendilerinin YAZI YAZMA VE OKUMA sistemini icad ettiklerini, bu muhteşem akıl bulgusunu ve bilgisini dünyaya verenlerin TÜRKLER olduğu gerçeği inkâr edilemez bir şekilde gün ışığına çıkmış oluyor!

10.  “MARDUK + NAMTILLAKU” sözü, “TURKMAN-DİL-AKULAM” şeklinde deşifre edildiğinde, Türkçe “TÜRKMAN-DİL-AKULAM” (TÜRKMEN-DİL-AKILIM  anlamlı) sözü oluyor.  Bu Türkçe değimle, “MARDUK + NAMTILLAKU” kavramının bir “TÜRKMEN DİL AKILI” (TÜRKMEN DİL BİLGİSİ) olduğunu, ve ayrıca SÜMERLERİN bir TÜRKMEN toplumu olduğunu inkâr edilemez bir şekilde söylüyor. 

11. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “MAN-TİL-UKULADAR-MK”  <  Türkçe “MEN DİL OKULUDUR” sözü  olup, bir dil okulunun Türkçe dil ile tanımlanmasıdır.  Bu da gösteriyor ki Sümer Türkleri Turan dünyasının Güneş Dili olan Türkçenin iyi konuşulması için çocuklarını dil okuluna gönderiyorlarmış.  Bu örnek de, diğer örnekler gibi, Sümer okul düzeninin çeşitli kavramları tanıtan kolları varmış.  Yani, olasılıkla, günümüz üniversiteleri gibi çalışan bir okul sistemi imiş. Yukarıda da belirttiğim gibi MARDUK adı ile diğer adlar teketek birleştiklerinde, açık bir Türkçe ile çeşitli ders kollarının adları ve o konularda kullanılan Türkçe tanımlamarın adları gün ışığına çıkarılabiliyormuş.  İşte bu deşifre etme yöntemini tatbik ederek bu sözlerden bazılarını gün ışığına çıkarmam gerçekleşebildi.

12. “MARDUK + NAMTILLAKU” > “MAN-AK-TURK-DILLUAM-KA” <  Türkçe “MEN AĞA TÜRK DİLLİYEM” sözü oluyor. Böylece, kendisinin TÜRKÇE KONUŞAN bir Türk Ağası olduğunu söylüyor!

 

13. “MARDUK + NAMTILLAKU”  > “AK-TURKMAN-DILLUAM” <  Türkçe “AĞA TÜRKMEN DİLLİYEM” sözü oluyor. Yine bu Türkçe deyimle, kendisinin TÜRKMEN DİLLİ bir Türk Ağası olduğunu söylüyor!

14. “MARDUK + NAMTILLAKU”  > “MAN-TURKU-DILAAM” <  Türkçe “MEN TÜRKÜ DİLLİYEM” (MEN TÜRKÜ SÖYLEYEN anlamlı) sözü oluyor ki bununla kendisinin “türküler söyleyen bir Türk” olduğunu açıklıyor.  Elbetteki, Türk insanını onun “türküsünden” ayıramazsınız. O hangi Türkmen dağı başı olursa olsun, kavalını alıp üflediğinde ve yanık sesi ile “Ayana” türküsüne başladığında, her kes onu dinler idi! İşte Sümer Türkmenleri de “MEN TÜRKÜ DİLLİYEM” diyerek bu gerçeği, olasılıkla 6000 sene sonra, Sümer dili Türkçe ile gün ışığına çıkartmış oluyorlar!!!

 

15. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >  “KUMAN-DİLLA-TURKAM”  <  Türkçe “KUMAN DİLLİ TÜRKEM” sözü oluyor.  Evet Kuman Türkleri de aynı dili konuşuyor idiler ki bu dainkar edilemez bir gerçek idi.  Şayet Sümerliler “Türk deyil iseler” Kumanların Türk dilli olduklarını nereden bileceklerdi?

 

16. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >  “KUN-DİLLA-TURKAM-MA”  <  Türkçe “GÜN DİLLİ TÜRKEM” (GÜNEŞ DİLLİ TÜRKEM) sözü oluyor.

 

17. “MARDUK + NAMTILLAKU” >  “TARAKAM-KUN-DİLLUM” > “<  Türkçe “TEREKEME GÜN DİLLİYİM” (TEREKEME GÜNEŞ DİLLİYİM anlamlı) sözü oluyor. TEREKEME adı “TÜRKLER, TÜRKMENLER” anlamlı bir sözdür. Doğu Anadolunun, Kafkasyanın, Orta Doğunun Türkmenleridirler!

 

18. “MARDUK + NAMTILLAKU”  “ATAM-KUN-DİLL-UKAR-M” <  Türkçe “ATAM KÜN DİLLE OKUR” (ATAM GÜNEŞ DİLLE OKUR) sözü oluyor.

 

19. “MARDUK + NAMTILLAKU” > “KUN-TİLLA-ADAMUM-KR” <  Türkçe “GÜN DİLLİ ADAMIM” (GÜNEŞ DİLLİ ADAMIM) sözü oluyor.

 

20. “MARDUK + NAMTILLAKU”  > “MAN-DIL-UKUTARAM-LK” <  Türkçe “MEN DİL OKUTURUM” (MEN DİL ÖĞRETMENİYEM anlamlı) sözü oluyor.

 

21. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >  “KUN DİLLA-UKATARM-M”  <  Türkçe “GÜN DİLLE OKUTARAM”  (GÜN DİLİ OKUTURUM, GÜNEŞ DİLİ İLE OKUTURUM anlamlı) sözü oluyor.

 

22. “MARDUK + NAMTILLAKU”  > “DİL-UKRATMANUAM-LK” <  Türkçe “DİL ÖĞRETMENÜYEM” sözü oluyor.

 

23. “MARDUK + NAMTILLAKU” >  “MAN-TURK-DIL-UKALAM”  <  Türkçe “MEN TÜRK DİL OKULAM” sözü oluyor.

 

24. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “MAN-TİL-UKUMAKDAR-L”  <  Türkçe “MEN DİL OKUMAKDUR” sözü  olup, “dil okumak” kavramını tanımlıyor.   

 

25. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “MAN-TİL-UKUMADAR-LK”  <  Türkçe “MEN DİL OKUMADUR” sözü  olup, “dil okuma” kavramını tanımlıyor.  Dikkat edilmelidir ki bu tanmlamalarda Türkçe OKU, OKUMA, OKUL, OKUMAK, OKUMAKDUR, OKUT, OKUTUR, OKUTURUM, ÖĞRET, ÖĞRETME, ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLİK gibi birbiri ile ilgili sözcüklerin hepsini bulmaktayız. Bu buluşlar “MARDUK + NAMTILLAKU” adı bir Türkçe sözler kalıbı olduğunu da kanıtlıyor.

 

26. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “DİL-UURATMANLKAM-K”  <  Türkçe “DİL ÖĞRETMENLiKeM” (DİL ÖĞRETMANLİĞİyim anlamlı) sözüdür.

 

27. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “TİL-DMK-UKUANLARAM”  <  Türkçe “DİL DEMEK OKUYANLARAM” (DİL KONUŞMAK sanatını OKUYANLARIM, olasılıkla, toplum önünde konuşma yapma sanatını öğrenme anlamlı) sözü  oluyor!

 

28. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “LLU-ADAM-KUK-TANRIM”  <  Türkçe “ALLU ATAM GÖK TANRIM” sözü  oluyor ki Atasının ALLI (KIRMIZILI) olduğunu söylüyor!  Eski Turanlılar kendilerini kına renkli ve mor renkli boyalarla boyarlardı!  Ayrıca al renkli ve mor renkli giysiler giyerlerdi.

 

 

29. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >  “ALL-UD’AM-KUK-TANRIM”  (İkinci bir değişle): Türkçe “ALLU OD’UM GÖK TANRIM” sözü  oluyor ki bu tanımlama ile ALLI OD’UN (KIRMIZILI ATEŞİN, yani, GÜNEŞİN) GÖK TANRISI olduğunu söylüyor.  Güneşin Gök-Tanrının gören KOR gözü olduğunu ve Ay’ın da Gök-Tanrının görmeyen KÖR gözü olduğu inancını daha önce ki yazılarımda da belirtmitim.  Tanrı biR insan gibi düşünüldüğünde, onun tümü ve onun gözleri aynı bedende bir bütündür!

 

 

30. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “AL TURKAM KUN DİLAM”   <  Türkçe “AL TÜRKEM GÜN DİLİM” (KIRMIZILI TÜRKEM GÜNEŞ DİLİM anlamlı) sözü  olup,  kendisin “AL TÜRK” ve dilinin de “GÜNEŞ DİLİ” olduğunu çok açık bir Türkçe söz ile söylüyor!

 

31. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “TURKMAN-AKUL-DİLAM  ”  <  Türkçe “TÜRKMEN AKIL DİLİM” (TÜRKMEN BİLGİ DİLİM anlamlı) sözü  olup, kendisinin Türkmen olduğunu ve dilinin de AKIL DİLİ (BİLGİ DİLİ) olduğunu söylüyor!  

 

 

32. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “TURKMAN-AKUL-DİLAM  ”  <  Türkçe “TÜRKMEN OKUL DİLEM” sözü  olup, Türkmen dilinin OKUL DİLİ oldğunu söylüyor! 

 

 

33. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “KUN-DİLAM-AKULAMTR”  <  Türkçe “GÜN DİLİM AKILIMTUR” (GÜN DİLİM BİLGİMDİR anlamlı) sözü  olup, GÜN DİLİNİN  OKUL DİLİ oldğunu söylüyor! 

 

 

34. “MARDUK + NAMTILLAKU”  >   “KUN-DİLAM-AKULAMTR”  <  Türkçe “GÜN DİLİM OKULUMTUR” (GÜNEŞ DİLİM AYDINLANMAMDUR anlamlı) sözü  olup, GÜN DİLİNİN  OKUL DİLİ (AYDINLANMA DİLİ) oldğunu söylüyor! 

Ingilizce olarak, “My Sun Language is my school language, that is, my language of enlightenment” anlamlı deyimidir.

 

35. “MARDUK + NAMTILLAKU” >   “KUN-DİLLA-AKUMAMTR”  <  Türkçe “GÜN DİLİ İLE OKUMAMTUR” sözü  olup, GÜN DİLİ İLE OKUDUĞUNU söylüyor!

 

***

Bu örnek Türkçe değimlere ek olarak, olasılıkla daha pek çok Türkçe değimler de bu “MARDUK + NAMTILLAKU” adından türetilebilir.

 

***

Görülüyor ki, “MARDUK + NAMTILLAKU” adı altında var olan bir okulda, hem dil okutuluyor, dil öğretiliyor, dil öğretmenliği öğretiliyor, hem de yeni dilciler yetiştiriliyor.  Ama bunların hepsi TÜRKÇE DİL ile, yani GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇE ile  yapılıyor.  Bu buluşlarla, GENESİS 11 de söylendiği gibi, dünyada konuşulan tek dilin Türkçe oldğunu bir kere daha isbatlamış oluyoruz!

 

Şimdiye kadar, dünyaya, “Sümerlerin kim olduğu bilinmiyor” şeklinde, binlerce seneden beri söylene gelen söylemlerin hepsinin, tümüyle bilinçli olarak söylenmiş yalanlar yumağı olduğunu görüyoruz.  Bu buluşlar gerek, Sümerler hakkında ve gerekse Orta doğunun tümünün eski Turan  dünyasının Tur/Türk/Oğuz insanının şehir devletcikleriyle dolu olduğunu söyleyebiliriz.  Böylece, bunca Türkçe dil kaynaklı buluşlar, diğer eski Orta Doğu toplumları hakkında söylediklerimin ve yazdıklarımın hepsini doğrulamaktadır. Türk dünyasını ve onun onbinlerce yıllık adını ve medeniyetini bazı kimseler bilinçli şekilde tarihten silmişler, Türkçeyi gölgelemişler, karartmışlar, insanlarınının Turanlı ve Tur/Türk/Oğuz kimliğini değiştirerek inkâr etmişler ve böylece Turan dünyasının geçmişini, kimliğini, dilini, tarihini karartarak,  bir zamanlar dünyanın BİLGİ kaynağı olan bu Sümer Türkleri dünyasını kara cahilliğe, kendi geçmişini bilmemezliğe gömmüşler! Umarım bunca açıklamalar geleceğe yeni bir IŞIK olur!

 

Polat Kaya

 

Şubat 11, 2017