MAYA TANRISAL ADLARI KİNİCH AHAU, İTZAMNA, KİNİCH KAKMO,

 

NOHOCHAKYUM, HACHAKYUM, HUNABKU KAVRAMLARININ

 

TÜRKÇE KİMLİKLERİ HAKKINDA

 

 

Yazarı:  POLAT KAYA

 

 

Değerli arkadaşlar iddia edilenlerin tersine, Amerikanın en eski medeniyetlerinden birini geliştirmiş olan Mayalar Türkçe dilli ve eski Turanlıların bir kolu olan bir toplum idiler. Diğer Turanlı toplumlar gibi, Mayalar da Gök Tanrı, Gün-Tanrı ve Ay-Tanrı göksel tanrısal kavramlara inanan toplumlar idiler.  Bilhassa Gün-Tanrı kavramı için kullandıkları KİN ve KİNİCH sözleri Türkçenin aynı kavramlar için kullandığı GÜN ve GÜNEŞ adları ile aynı dilin ağızları imişler gibi benzerlik ve aynılık göstermektedir.  Aşağıda ki yazımda, Maya’lara ait  “Gün-Tanrı” anlamlı “KİNİCH AHAU” (GÜNEŞ AĞA) ile başlayarak, bu kavramla ilgili olan sözde “Maya” dilinde ki başka adları da açıklayarak onların da gerçek dil kimliklerini belirteçeğim.  Bu yazı uzun süreden beri, Mayalarla ilgili olarak topladığım yazıların da yeniden güncelleştirilmesidir.  Bilhassa Kamil Kartal kardeşimin bir kaç gün evvel KİNİCH AHAU adı ile ilgili olarak başlattığı yazıyı da destekleyen bu yazımda aydınlatıcı açıklamaları belirteceğim.  Aşağıda Kaynak 1. de  KİNİCH AHAU tanımlaması Wikipedia kaynaklı aşağıda verdiğim bağlantıdan alınmıştır. 

 

***

 

1.  “KİNİCH AHAU (K'inich Ajaw) is the 16th-century YUCATEC name of the Maya sun god, designated as God G when referring to the codices. In the Classic period, God G is depicted as a middle-aged man with an aquiline nose, large square eyes, cross-eyed, and a filed incisor in the upper row of teeth. Usually, there is a k'in 'sun'-infix, sometimes in the very eyes. Among the southern LACANDONS, KİNİCH AHAU continued to play a role in narrative well into the second half of the twentieth century.”

 

16th-century Yucatan

KİNİCH AHAU was the patron of one of the four years of the 52-year cycle (Landa). In the rituals introducing this year, war dances were executed.[4] Kinich Ahau was apparently considered an aspect of the upper god, ITZAMNA. He may conceivably be related to the patron deity of IZAMAL, KİNİCH KAKMO 'FİRE PARROT', who was reported to descend to earth while the sun was standing in the zenith in order to consume offerings (ogolludo). his name meaning is god of sun.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinich_Ahau

***

 

Polat Kaya:  Yukarıda verilen tanımlama çok kaypak bir dil ile yazılmış, sözde “gün ve güneş” anlamlı Maya “KİN” sözcüğünü, olasılıkla, Türkçe “GÜN” adı ile aynı olduğunu söylememek için, değim yerinde ise, elli dereden su getirip, karıştırıp uyduruk bir anlam tanıtmaya çalışıyorlar.  Hatta, o kadar ki, Türkçe “GÜN-TANRI” adında ki GÜN sözcüğünü “god G” diye kısaltıp sözde yeni kodlaştırılmış uyduruk bir dil yaratmışlar. Böylece dünya halkı yeniden kandırılmış ve yanıltılmışlardır!  

 

Bu gorüşlerimi bu şekilde açıkladıktan sonra şimdi KİNİCH AHAU adına gelelim.   KİNİCH AHAU sözü  “KİNİCH AHAU”  şeklinde Türkçe “KÜNESH AĞA”  (GÜNEŞ AĞA) sözünün biraz değişik halidir.  Burada dikkat etmeliyiz ki Ad içinde CH şeklinde gösterilen ek aslında Türkçe Ş (SH) harfinin değiştirilmiş şeklidir.  Bununla beraber,  KİNİCH, AHA ve O sözcükleri özbeöz Türkçe olup Mayaların Türkçe dil konuşan Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumları olduklarının kanıtıdırlar!

 

Turanlı Mayalar Güneşe tapındıkları için ve de eğitimlerinde tepeye çıkmış olanlar, Han ve Hakanlar gibi, kendilerini aydınlatıcı Güneş kimliğinde tanrılaşmış olarak görmekte, böylece, ünvanlarında Güneş adını alarak, hem Gün tanrıyı anıyor ve temsil ediyor hem de kendilerini ululaştırıyorlardı!   Bu nedenle, KİNİCH AHAU sözü, güneşi temsil etmekle beraber, ayrıca bir ünlü kişinin de adıdır. Bunu ayrıntıları ile aşağıda göreceğiz. Görülüyor ki, KİNİCH AHAU sözü, Türk töresinde, toplumun önemli kişilerine verilen GÜNEŞ AĞA, IŞIK AĞA, IŞIR AĞA gibi adlandırmalarda olduğu gibi bir ad tanımlamasıdır. Burada dikkatimizi çeken bir başka husus şudur ki, gerek Maya töresinde ve gerekse Türk töresinde toplumda ünlü kişilerin adlandırılması aynıdır ve ilk adın sonunde bir AĞA (BEY, HAN anlamlı) tanıtımı gelmektedir! Bu da iki ayrı yerde olan toplumlar arasında bir TÖRE ortaklığının olduğunu işaretliyor!

 

Ayrıca, Maya KİNİCH AHAU değimi içinde ikinci önemli bir Türkçe sözü daha içeriyor.  Şöyle ki:  KİNİCH AHAU  sözü  “KUNİCHİ AHA” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “KONUŞU AĞA” (KONUŞAN AĞA)  sözü oluyor ki bu hali ile Maya KİNİCH AHAU aynı zamanda bir SÖZCÜ, KONUŞAN, BİLGİSİ İLE AYDINLATAN bir bilge kişi olduğunu görüyoruz!

 

Aşağıda verdiğim resimde, Maya “KİNİCH AHAU” öğretmen kimliği olan bir kişi olarak gösterilmiştir. Tabloda damga halinde olan yazıtlar gösterilmektedir ki, bunlar “halı işlemeleri” (örgüler) halinde olup, bence, Türkçe söz birimlerini temsil eden yazıtlardır! 

 

 

 

Maya GÜN TANRI “GÜNEŞ AĞA”  (Maya “KİNİCH AHAU”)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/God_G_Kinich_Ahau_2.jpg/330px-God_G_Kinich_Ahau_2.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinich_Ahau#Names

***

Polat Kaya:  Yukarıda İngilizce kaynakta, 2. paragrafta verilen bilgilerde, KİNİCH AHAU kavramının bir başka tanrısal kavramla daha ilişkisinin olduğu söylenmektedir.  Şöyle ki:  ITZAMNA yahut IZAMAL adlı bir ilah, başka adı ile “KİNİCH KAKMO” “fire parrot”,  yani, “ateş papağanı” adı ile efsaneleştirilen bir ilah ile de bağlantısı olduğu tanımlanıyor.  Mayaların töresinde, bu çok renkli kuş “güneşi” de temsil  etmektedir. 

 

Güney Amerika yerlilerinin çok yakından aşina oldukları “ateş papağanı”, çok renkli ve güzel görüntüleri ile bilinen bir kuştur. Bunların ayrı bir özelliği, insan dilini dinleyerek öğrenip konuşabilmeleridir.  Böylece ,bu efsanede IZAMAL yahut  “KİNİCH KAKMO” diye bilinen bu adlar, bence, “İNSAN KONUŞMASINI” temsil eden bir efsanevi oluşumdur. 

 

Bu görüş içinde,  KİNİCH AHAU, ITZAMNA, IZAMAL yahut  “KİNİCH KAKMO” adları birbiri ile ilgili kavramlar olup, Maya töresinde bir ünlü kişiye verilen çeşitli adlardır.  Önce, “KİNİCH KAKMO” adını görelim.   Şöyle ki:

 

a)  KİNİCH KAKMO sözü  “KOKHANCIIM-K” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “GÖKHANCIYIM” sözünü içeriyor. GÖKHAN  ve GÜNHAN kavramları birbiri ile ilgili olan kavramlar olup GÖKHAN karamı GÜNHAN kavramından daha üst bir Tanrı kavramıdır.  Çünkü, GÖKHAN GÜNHAN’ın yaratıcısı olan bir Tanrı kavramı anlamlıdır!

 

b)  KİNİCH KAKMO sözü  “KOK- KİNİCHAM” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “GÖK KÜNESHEM” (GÖK KÜNEŞİM) sözü oluyor ki bu hali ile yine Güneşin adını bir başka Türkçe ifade ile ünvanında anmakta ve de kendini ulu bir kimlikle tanıtmaktadır.  Bu ad ile yine Güneşin adını bir başka Türkçe ifade ile ünvanında anmakta ve de kendini ulu bir kimlikle tanıtmaktadır.   

c)  KİNİCH KAKMO sözü  “KONCHİ-KIMAK” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “KÜNÇE DİMAK” (GÜNÇE DEMEK) sözü oluyor Bu Türkçe tanımlama “GÜN DİLÇE KONUŞMA” anlamlı bir sözdür.  Bu da bize “GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇE” sözünü çağrıştırıyor!


Bu açıklamalarla, KİNİCH KAKMO sözü, yani, ilah ITZAMNA hem GÖK-TANRI GÖKHAN’dır,  hem de GÖK KÜNEŞİ GÜNHAN’dır, yani, Maya dilinde GÜNEŞ AĞA’dır! Ayrica, “GÜNÇE DEMEK” (GÜNÇE KONUŞMAK anlamlı) bir kavramın da adı oluyor.

 

Diikat edilmelidir ki, bütün bunlar hep Eski Turan dünyası Tur/Türk/Oğuz toplumlarının törelerini tanımlayan Türkçe ifadeleridirler!

 

d)  Bu açıklamaların dışında, Maya  KİNİCH AHAU, yani, KİNİCH KAKMO sözü, başka Türkçe kavram tanımlamalarını da gizli şekilde bünyesinde saklamaktadır.  Şöyle ki: KİNİCH KAKMO sözü harf-be-harf  “KONİCHMAKİ-K” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “KONİŞMAGI” (KONUŞMACI) sözü oluyor ki bu tanımlama ile ITZAMNA adlı ilahın bir SÖZCÜ, KONUŞAN, BİLGİSİ İLE AYDINLATAN bir bilge kişi olduğunu görüyoruz!

e)  Ve, ayrıca KİNİCH KAKMO sözü  “KANİCHMOKİ-K” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “KANİŞMAGI” (GANIŞMACI) sözü oluyor ki bu tanımlama ile kendisinin KONUŞULANLARI ANLAYAN, ARAŞTIRDIKLARINI GANAN VE ANLATAN birisi olduğunu söylüyor. 

Bunca ayrı kavramları aynı söz içinde bulmamız,  Güneş Dili Türkçenin onu konuşan çağdaş toplumların  hiç bilinmedikleri, fakat onu karıştıranlarca çok iyi bilinen dil özelliklerindedir.  Bu gibi çok anlamlı sözleri daha önceki çalışmalarımda da göstermiş ve açıklamıştım.


Yukarıdaki açıklamalar,  benim “Güneş Dili Türkçe” kavramının tanımlamasında tekrarla kullandığım “GÜNEŞ, KONUŞ ve GANIŞ” üçlüsünün bir başka türlü Türkçe ifadesidir!

 

***

 

Bu açıklamalardan sonra, Maya kavramının diğer Türkçe açıklamalarını yapabilmek için, Maya ITZAMNA tanrısal kavramı ile ilgili, birbirlerini kanıtlayan ve ayrıntılar veren çeşitli İngilizce tanımlamaları ve onların Google tercümelerini de aşağıda veriyorum. 


2.   ITZAMNA, IZAMNA (Mayan pronunciation: [İT͡SAMˈNA]) adlı Maya ilahı:

 

 “ITZAMNA as shown in the classic period.  IZAMNA (Mayan pronunciation: [İT͡SAMˈNA]) was, in Maya mythology, the name of an upper god and creator deity thought to reside in the sky. Although little is known about him, scattered references are present in early-colonial Spanish reports (relaciones) and dictionaries. Twentieth-century LACANDON lore includes tales about a creator god (NOHOCHAKYUM or HACHAKYUM) who may be a late successor to him. In the pre-Spanish period, ITZAMNA, represented by the aged god D, was often depicted in books and in ceramic scenes derived from them.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Itzamna#Name

 

***

 

TERCÜMESİ:  "ITZAMNA şekli klasik dönemde gösterildiği gibi şeklidir.  İZAMNA (Mayanın telaffuzu: [İT͡SAMNA]), Maya mitolojisinde bir üst tanrı ve yaratıcı tanrı'nın gökyüzünde ikamet ettiği düşünülüyordu. Onun hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, dağınık referanslar sömürge öncesi İspanyol raporlarında (sözlükler) ve sözlüklerde mevcuttur. Yirminci yüzyıl LACANDON hikayesi, kendisine geç bir halefi olabilecek bir yaratıcı tanrı hakkında (NOHOCHAKYUM veya HACHAKYUM) hikayelerini içerir. İspanyol öncesi dönemde, yaşlı tanrı D tarafından temsil edilen ITZAMNA, genellikle kitaplardan ve onlardan türeyen seramik sahnelerde tasvir edildi. " https://en.wikipedia.org/wiki/Itzamna#Name

 

***

Polat Kaya: Yukarıda verdiğim açıklamalarla, Maya ITZAMNA tanrısal kavramının GÖKHAN VE GÜNHAN kavramları ile aynı olduğunu açıkladım.  Şimdi Maya ITZAMNA ve IZAMNA sözüne daha yakından bakalım.  

 

d)  IZAMNA  sözcüğü, ITZAMNA sözcüğünde T harfinin düşürülmesi ile edinilmiş bir sözcüktür ve ikisi de Türkçe aynı anlamları taşıdığı bellidir.   ITZAMNA sözü “ZAMANTI” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “ZAMANDI” sözü oluyor ki ZAMAN evrenin doğuşu ile birlikte gelişen ve durmadan büyüyen bir kavramdır.   IZAMNA  sözcüğü de Türkçe ZAMAN sözünü içermektedir.  ZAMAN, Güneş ve ona bağlı tüm uzay varlıklarını da içine alan evrenin yaşıdır.  Maya ZAMAN kavramı ki, Türkçesi de “AN ” ve “ZAMAN” şeklindedir ve  günümüzde ZAMAN sözü ile bilinir. Bu anlam, aşağıda kaynak 3.de de ITZAMNA kavramına atfedildiği gibi, göğü, güneşi, ayı, geceyi, gündüzü ve her şeyi içine alan, kontrol eden, Türkçe, “bilinmeyenleri zaman gösterecektir” değimini dedirten, ölmez bir tanrısal kavram olup evrenin yaşıdır!  Maya bilimcileri, özellikle tanrısal Bilge kişi ITZAMNA, bu konuda o kadar derin düşünüş ve bilgilere sahip olmalı idi ki, Mayalara dünyaca ünlü “MAYA TAKVİMİNİ” yapmıştır.  Ayrıca ve bunun gibi, “TARİHİ-TURK” yahut “TURKISH ERA” tanımlamasında olduğu gibi, bizleri hayranlığa boğan ve de hayretler içinde bırakan bir TÜRK TAKVİMinin de Maya takvimine paralel olarak geliştirilmiş olması çok göz açıcıdır.  Ayrıca, SÜMER dilinde ANU sözü “GÖK-TANRI” kavramını tanımladığı gibi, “AN U” şeklinde hem ZAMAN kavramı nı hem de GÖK kavramının adıdır.  e)   ITZAMNA sözü “IAZMANT” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “YAZMANDI” sözü oluyor ki bu tanımlama ile Türkçe “OKUMA” ve “YAZMA” kavramları öne çıkıyor.  Aynı şekilde, IZAMNA  sözcüğü de Türkçe YAZMAN sözünü de içermektedir.  Türkçe dilin tek heceli ve de eklemeli bir dil oluşu nedeni ile, ve bilinenlerin tersine, eski Turan dünyası yazı yazma ve okuma tekniğini icad etmişlerdir. Türkçe konuşmayı ilkin çeşitli şekillerle (damgalarla) ve sonradan alfebe sembolleri ile farklı ortamlara yazmayı ve yazılanları okumayı başarmışlardır.  Bu durum, yukarıda ki kaynakda karmaşık ve anlamsız bir tavırla dünyaya anlatılıyor.  Tanıtılan sözcükler sanki Maya dilinin eski ve temel şekilleri imiş gibi anlatılmaktadır. Bence, bizlere tanıtılan eski Maya dili aslında Türkçe olan bir dil idi.  Maya dilinin şimdiki hali Avrupalı dinci dilcilerce değiştirilmiş ve eski Türkçe halinden uzaklaştırılmıştır.  Amerikalı yerli insanların herbirine yepyeni bir yapay dil üretildiğini ve bu yapma dillerin yerlilere kendi atalarından kalma dil olduğu yanlış bilgisi hem yerlilere hem de tüm dünyaya tanıtılmışdır.  Halbu ki burada yaptığım açıklamalar, bize tanıtılan MAYA sözlerinin değiştirilmiş Türkçe sözcükler olduğunu gösteriyor.

 

e)  Yukarıda 2. kaynakta deniyor ki: “Yirminci yüzyıl LACANDON hikayesi, kendisine geç bir halefi olabilecek bir yaratıcı tanrı hakkında (NOHOCHAKYUM veya HACHAKYUM) hikayeler içerir.”  

Polat Kaya:   LACANDON diye tanımlanan bölge, bir gurup Maya yerlilerinin yaşadığı bölge olup orada ki Mayalar LACANDONS adı ile anılıyor. Bununla beraber LACANDON adı Türkçe dil bakımından önemlidir.  Şöyle ki,  LACANDON adı “AL-CONDAN” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “AL GÜNDEN” sözü oluyor ki bu söz kendilerinin “AL GÜNEŞE” tapan bir toplum olduklarını Türkçe dil ile anlatıyor.  Bu açıklamanın ışığında, şimdi, LACANDON, yani “AL GÜN” Mayalarına ait, Türkçe bakımından çok önemli olduğunu düşündüğüm, şu iki “NOHOCHAKYUM” veya “HACHAKYUM” adların kimliğini görelim. Bu iki ad güya ileride Tanrı ITZAMNA’ya, diğer adı ile, bilge kişi GÜNEŞ AĞA’ya  halef olacak kişilerin adı imiş.  Bu bilgilerin ışığında, bu iki adın ne gibi bir Tanrı kavramını tanıttıklarını görelim.  Şöyle ki:

 

f)  NOHOCHAKYUM sözü “CHOH-OKUYANM” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “ÇOK OKUYANIM” sözüdür ki bu tanımlama ile, gerek tanrı ITZAMNA’nın “ÇOK OKUYAN” bir kimse olduğunu söylemekle beraber, ileride onun yerine geçeçek kimselerin de “ÇOK OKUYAN” bilge kişilerden olacağı söylenmektedir! Elbette ki tanrılaşmış bir bilge kişi olabilmek için, önce çok okuyan ve çok yazan birisi olmak gerekir!


g)  İkinci HACHAKYUM adı bile  “YACHMAK-UH” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz, Türkçe “YAZMAK O” sözünün değiştirilmiş şeklidir.  Bu tanımlama da ITZAMNA adlı tanrının bir “YAZICI” bilge kişi olduğunu gösterdiği gibi onun yerine geçeceklerin de ünlü bir “YAZICI” olması gerektiğini ima ediyor.

Dikkat edilmelidir ki tüm bu açıklamalar Türkçe dil ile ve onun çok üst yetenekli bir dil oluşu nedeni ile mümkündür!


Yukarıda, Maya “KİNİCH AHAU” değimini  açıklarken,  KİNİCH AHAU, yani, GÜNEŞ AĞAnın bir bilge kişi olduğunu, böylece , onun bir sözcü, konuşan, bilgisi ile etrafını aydınlatan bir eğitimci bir öğretmen olduğunu açıklamıştım.  Şimdi, bu açıklamalarla, “KUNİCHİ AHA” nın, yani, ITZAMNA adlı tanrının “ÇOK OKUYAN” ve “YAZICI” bir bilge kişi olduğunu onun adında görüyoruz!  Zaten yukarıda verdiğim tablosunda da kendisinin YAZITlarla uğraşan birisi olduğunu görmüştük!!!

Bunca buluşlar hepimiz için çok aydınlatıcıdır.  Fakat, ben derim ki henüz yürümemiz gereken biraz yolumuz daha vardır.  Şöyle ki:  Aşağıda verdiğim 4. kaynakta, ITZAMNA  şöyle tanımlanmaktadır:


TERCÜMESİ:  ITZAMNA: “Maya kültürünün kurucusu, halkına mısır ve kakao yetiştirmeyi öğretti; aynı zamanda yazı, takvim ve tıp da geliştirdi. Bir zamanlar Bacabs'ın babası olarak bahsedildi. KİNİCH AHAU ve HUNAB KU'ya bağlandı.”  http://the-many-names-of-god.com/category/mayan-maya/

. (UKUHNAB <"OKUNUP") 

 

Bu tanımlama ile,  ITZAMNA adlı, KİNİCH AHAU ve HUNAB KU'ya bağlı bu kişinin gerçekte, “Maya kültürünün kurucusu, halkına mısır ve kakao yetiştirmeyi öğreten; aynı zamanda yazı yazmasını, takvim yapmasını öğreten ve halkına tıp eğitimini ve sağlık bakımını getiren, ve daha başka ilerici gelişimleri sağlayan bir BİLGE KİŞİ ile karşıkarşıyayız!  Bu bilgilerin ışığında ben derim ki, sözde Maya adı  ITZAMNA bir önemli Türkçe tanımlamayı daha içermektedir.  Şöyle ki:

 

h)  ITZAMNA sözü “MAN-AZTI” şeklinde yeniden dizildiğinde, bulduğumuz söz Türkçe “MEN AZDI” (MEN TEKDİ, MEN AZ ADAMDI anlamlı) sözü oluyor ki işte onun bu az bulunan kimliği, onun adının ve de yaptıklarının günümüze kadar gelmesini ve  “GÜNEŞ AĞA” adı ile tanrılaştırılmasını sağlayan bir ULU BİLGE KİŞİ oluşundandır!!!

 

Aşağıda, bu “AZ ADAMIN”, bir Maya duvarına, taşlarla işlenmiş, olasılıkla kendine benzer görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Görüntüde, sağ kolunu dirsekten kıvırmış ve sola doğru uzanmış elinin üst tarafında kalın bir kitap görüntüsü veren kalın bir taş ve bu taşın üstü, arkası ve altı ince taşlarla, sanki kitap kapakları gibi, kaplanmış olarak görünüyor. Yine, bu kitap-taşın üstünde sanki kalem tutan bir el varmış gibi bir görüntü var ki, bütün bunlar bu Maya medeniyetinin eşsiz ve tanrılaştırılmış Bilge Kişisi GÜNEŞ AĞA ITZAMNA’yı,  yazan, okuyan, okutan, öğreten, düşünen, bilgisi ile etrafını aydınlatan bir kişi olarak tanıtıyor ve temsil ediyor!

 

***

 

 

 

 

Maya god ITZAMNÁ’yı temsil eden bir duvar resmi.

 

Carved head of ITZAMNÁ in the wall at IZAMAL, engraving after a drawing by Frederick Catherwood for the 2-volume travel book Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan by John L. Stephens, c. 1841.

Gianni Dagli Orti/Corbis

 

https://media1.britannica.com/eb-media/81/97481-004-705D81C2.jpg
https://www.britannica.com/topic/Itzamna

 

 

Kaynakta verilen bilgide, deniyor ki,  ITZAMNA: “Maya kültürünün kurucusu, halkına mısır ve kakao yetiştirmeyi öğretti; aynı zamanda yazı, takvim ve tıp geliştirdi. Bir zamanlar Bacabs'ın babası olarak bahsedildi. KİNİCH AHAU ve HUNAB KU'ya bağlandı.

 

Polat Kaya:  Son olarak, kendisinin neden KİNİCH AHAU ve HUNAB KU'ya bağlandığını belki şöyle açıklamak mümkün:

 

KİNİCH AHAU sözü bir anlamında GÜNEŞi temsil eden bir söz oluyor.  Halbu ki MAYA toplumu ezelden beri Güneşe bağlı bir dinleri, bir Güneş Dili Türkçe konuşan, ve yaşamlarının her özelliğni bu Güneş din ve dil kavramı ile düzenleyen bir Turan toplumu olduklarından, ITZAMNA gibi bir Tepe bilge kişinin, güneşi, ayı, yıldızları ve de gök yüzünü ve elbette ki yer yüzünü en ince özelliklerine kadar inceleyip bilmemesi imkansızdır.  O nedenle, Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumlarının, başkalarından farklı olarak,  GÜNHAN, AYHAN, GÖKHAN, DAĞHAN, DENİZHAN ve YILDIZHAN adları ile bilinen doğa kavramlarını inceleyen BİLİM ANA DALLARI olmuştur!

İkincisi, HUNAB KU'ya bağlanmış olması da çok ilginçtir; çünkü:   “HUNAB KU” adını “UKUHNAB” şeklinde yeniden dizdiğimizde, Türkçe “OKUNUP” sözünü buluyoruz ki bu ad Türkçe “BİTİK” (yani “KİTAP” anlamlı) bir sözdür.   Bir TEPE Bilge Kişinin kitaba, okumaya ve yazmaya bağlı kalmaması düşünülemez!!!

 

Sözde Batılıların “The Cumaean Sibyl” diye tanımladıkları, okullarda bilgiyi tanımlayanTanrıçeler görüntüleri, eski Turanlıların bu okuma hevesli görüntülerinden alınmıştır” derim ben!  (Bak: https://en.wikipedia.org/wiki/Cumaean_Sibyl)

 

Esenlikler dilerim hepinize,

 

Polat Kaya

Şubat 23, 2018